Mot ett modernare medborgarskap

TILL FÖLJD AV DEN politiska och juridiska utvecklingen i EU diskuteras sedan några år innebörden av och förutsättningarna för medborgarskap i EU:s länder. Som den politiska debatten i Sverige under det senaste decenniet visat är detta en kontroversiell fråga som kan väcka starka känslor även här; förslag om att göra det svårare att bli svensk medborgare (fp 2002) eller lättare att upphäva gällande medborgarskap (Ilmar Reepalu m fl 2011) skapar genast livlig debatt.

Förvånande för många är kanske den stora skillnaden mellan svenskar och utländska medborgares grundläggande rättigheter. Flertalet av rättighetsreglerna i 2 kap. regeringsformen (RF) är formulerade så att de tillerkänner ”varje medborgare” vissa rättigheter. Men vad innebär detta?

Frågan kan ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare