Motsättningarnas man

Sant nog – men några celebriteter av denna art fanns kvar. Men under de närmaste åren försvann de snabbt – Raymond Aron, Simone de Beauvoir, Michel Foucault. Frankrike kan visserligen fortfarande glädja sig åt att ha kvar Bernard-Henry Lévy för att gestalta rollen som den store intellektuelle. Men på det hela taget är arten utdöd. Sartre var den siste representanten i verkligt stor stil.

På sätt och vis var det kanske också han som uppfann rollen. Det är sant att Maurice Barrès uppfann beteckningen ”intellektuell”. Det är sant att även Barrès framträdde som en sådan. Å andra sidan talade Barrès om intellektuella bara i kritiskt syfte, som en person som berusar sig med abstrakta ord och begrepp långt bort från den konkreta verkligheten. Med en ”intellektuell” menade han en v&au...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Svante Nordin

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Läs vidare