Musik som identitetsmarkör

Men forskningsfältet växer. 2007 startades projektet Musik i människors liv av Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap, och Thomas Bossius, lektor i kulturstudier, båda verksamma vid Göteborgs universitet. Boken Musiken och jag är resultatet av forskningsprojektet.

Litteraturvetaren Jan Thavenius lanserade på 1980-talet begreppet ”kulturens svarta hål”, vilket citeras i bokens inledning och syftar på den bristfälliga kunskapen om hur kulturella uttryck som musik, litteratur, poesi, film och teater används. Den brittiska musiksociologen Tia DeNora pekade i sin tur år 2000 på hur musikens sociala effekter ständigt undervärderas i västvärlden.

Båda författarna har tidigare på olika sätt tagit sig an olika dimensioner av människans relation till musik. Lilliestam har till exempel utgivit Musikliv. V...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare