Musikens politbyrå

Modernitet inom musiken är ett mångfacetterat och komplext fenomen. Det ofta använda ordet ”modernism” är också en svepande definition som lämnar frågor hängande i luften. Liksom ”socialism” eller ”andlighet” är det ett ord som lätt kan kidnappas av partiska röster, som därefter hävdar äganderätt till det och omger det med sin egen snäva, specifika, vinklade, sekteristiska och självrättfärdigande aura.

Det måste sägas att en viss sorts modernism, specifik för vissa platser, tider, ideologier och starka personligheter, har upphöjts till en paradigmatisk ställning i vår egen tid. En europeisk modernism, med rötter i den andra Wienskolan och utvecklad av en liten grupp kompositörer i vissa städer på det europeiska fastlandet under efterkrigstiden, har fått en särskild plats i den off...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare