Myten om två skilda världar

Tesen om den ”vida Atlanten” hävdar att det finns fundamentala skillnader mellan Europa och USA. Till kontrasterna hör dessa: USA tror på en ohämmad marknad, Europa accepterar kapitalism men stävjar dess överdrifter. Socialpolitik är något som antingen inte existerar i USA eller är njuggare än i Europa. Utbildning i USA är socialt skiktad och till stor del privatiserad, medan den i Europa är öppen för alla och statsfinansierad. USA:s brist på allmän sjukförsäkring innebär att människor dör i unga år och lever eländiga liv. Eftersom marknaden dominerar åtnjuter USA:s miljö sämre skydd. På grund av att de sociala klyftorna är större i USA, är kriminalitet ett mycket större problem än i Europa. Samtidigt är européer sekulära; amerikaner är myc...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare