När kultur blev ideologi

Kulturalismen är tanken att individer bestäms av sin kultur, att kulturerna bildar stängda, organiska helheter och att individen inte kan lämna sin kultur utan bara kan förverkliga sig inom dess ramar. Kulturalismen hävdar därför också att kulturer har anspråk på särskilda rättigheter och skydd – även om de skulle kränka individens rättigheter.

Dagens kulturalism, i vilken kulturen blir en politisk ideologi, frodas i både vänster- och högerversioner. Vad multikulturalismen beträffar är vänsterkantens versioner förmodligen de mest kända, både i sina radikala, antidemokratiska varianter och de mer demokrativänliga som tänker sig en kompromiss mellan multikulturalism och (social)liberala idéer – men multikulturalismen kan också förekomma i versioner som hör hemma på de...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare