När kunskap blev suspekt

Skolkommissionen, som tillsattes av regeringen för att lösa skolkrisen har, enligt författarna till antologin Kunskapssynen och pedagogiken. Varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas, misslyckats med sitt uppdrag. Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi tillika redaktör för boken, sätter redan inledningsvis fingret på problemet: kommissionen besattes av dem som varit med och skapat skolans problem från första början.

Bokens medförfattare efterfrågar mer än justeringar av nuvarande skolsystem – de vill se ett paradigmskifte, där de föreställningar som dagens system vilar på synliggörs och utmanas. Idéhistorikern Ingrid Wållgren skriver ett dräpande kapitel om hur postmoderna teorier om makt, auktoritet och kunskap har givit upphov till att ordspråket ”Kunskap är makt” ha...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Isak Skogstad

Lärare och skoldebattör.

Läs vidare