Normbrytare med nya normer

Könsmaktstrukturen är fortfarande på allas läppar. Men riksdagens jämställdhetspolitiker har uppmärksammat ytterligare en förtryckande struktur som borde bekämpas: heteronormativiteten. ”I vårt samhälle är heterosexualiteten fortfarande norm. En heterosexuell identitet uppfattas som normal och önskvärd”, beklagar vänsterpartiet i flera motioner. HBT-personer, alltså homo-, bi- och transsexuella, osynliggörs och diskrimineras genom de ”privilegier som heterosexuella per automatik garanteras i dag”, förklarar också miljöpartiet. Heteronormativiteten genomsyrar samhället på alla plan, den manifesteras i lagstiftningen och reproduceras genom rättstillämpningen. Samtidigt är den osynlig, eftersom heterosexualitet uppfattas som något neutralt och naturligt, enligt kritikerna. För att ändra på det vill Maria Wetterst...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare