Nostalgitrippen

Att pendeln i den ryska officiella debatten kraftigt svängt sedan Sovjetunionens fall illustreras tydligt av ett i maj 2014 publicerat underlag för en ny statlig rysk kulturpolitik. Det har utformats inom presidentadministrationen och avser att efter allmän diskussion ligga till grund för dumans lagstiftning. Där skisseras hur kulturen skall bli ett viktigt instrument för att forma medborgarnas värde- och normsystem i patriotisk anda och i enlighet med så kallade ryska traditionella värden. Mot bakgrund av dumans ansträngningar sedan 2012 att genomdriva en moralisk upprustning i landet, kan man i dokumentet skönja den mer långtgående ambitionen att genomföra en djupgående konservativ revolution. Ändå är textens formuleringar mer återhållsamma än det underlag som Kulturministeriet presenterade i april som i klartext deklarerade att Ryssland inte &auml...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare