”Och dess namn var Taifun”

Staffan Skotts trevliga artikel i Axess nr 2 om sjötermerna i Evert Taubes visor kan följas upp med några iakttagelser om en källa till ”Möte i monsunen”. Skott nämner ”ramberättelsen” i visan, något som leder till Joseph Conrad, mästaren i komplicerat berättande av sjöhistorier. En av hans berättelser heter Typhoon. Den tilldrar sig på en mycket sjöduglig, rätt stor ångare. När historien börjar har båten just flaggats om från engelsk till siamesisk flagg. I den siamesiska hamnen skall tvåhundra kulier inkvarteras jämte deras resgods, träskrin som innehåller deras pengar. Så kommer stormen, och i lastrummet där kulierna är instängda har lådorna kommit på drift och krossats i den våldsamma sjögången. Deras silverdollar rullar vilt omkring, och k...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare