Om vägen till en sund själ i en sund kropp

Så hur ska människan förbli och bli frisk? Det är en fråga som i alla tider sökt sitt svar. Det önskvärda tillståndet är att den egna organismen ska fungera och kännas bra. Mens sana in corpore sano, en sund själ i en sund kropp.

Medicinens historia blir, som så mycket annat i den mänskliga civilisationen när perspektiven sträcks ut från antik till nutid, främst något idéhistoriskt och i mindre utsträckning rent naturvetenskapligt. Nils Uddenberg hade möjligen ett hum om vad han gav sig in på, då han 2003 blev belönad med Augustpriset för sin biologihistoria, Idéer om livet. Men där biologi i högre utsträckning handlar om att observera och kategorisera, utgör medicinen ett hantverk eller rentav en konst som kräver sin patient att relatera till. Givet dessa föru...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Patrik Strömer

Generalsekreterare i Svenska snustillverkarföreningen.

Läs vidare