På arkeologisk antikrunda

Problemet med sådana böcker är att de gärna blir ensidigt föremålsinriktade eller också onödigt spekulativa, såvida inte beskrivningen av de arkeologiska fynden kan sättas in i ett större historiskt sammanhang med hjälp av skriftliga källor. Arkeologen Kent Andersson, verksam vid Statens historiska museum, har valt en annan och mer attraktiv framställningsform som verkar inspirerad av tv-programmet Antikrundan.

I boken Völvor, krigare och vanligt folk. Berättelser om järnåldern (Atlantis, 2018) har han valt ut ett antal spektakulära och ofta gåtfulla föremål som påträffats i Sverige och daterats till förhistorisk tid, framförallt romersk järnålder (tiden mellan Kristi födelse fram till cirka 400 efter Kristus). Vart och ett av föremålen skildras i såväl ord som ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lars Lönnroth

Professor emeritus i litteraturvetenskap.

Läs vidare