Pengarna eller idéerna?

Nu är det inte någon enkel sak att finansiera forskning på ett förnuftigt sätt. Framförallt får man akta sig för att stödja dålig forskning – dålig forskning är sämre än ingen alls, den innebär ett slöseri med tid, pengar och arbetskraft och verkar hämmande på utvecklingen även därigenom att den vetenskapliga litteraturen belamras med likgiltigt gods.”

Reflektionen formulerades 1955, i skriften Dagens och morgondagens frågor som summerade den så kallade Rigolettokonferensen, med namn efter biografen i Stockholm. Konferensen hette formellt ”Tekniken och morgondagens samhälle” och samlade politiker, forskare samt företrädare för näringsliv och fackförbund för att dryfta ”vetenskapens roll i det framtida samhällsbygget”.

Prioriterade forskningsområden...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
MarieLouise Samuelsson

Journalist och författare.

Läs vidare