Realismens återkomst

Den italienske filosofen Maurizio Ferraris skrev i våras boken Manifesto del nuovo realismo (Manifest för den nya realismen) där han metodiskt bryter sönder de begrepp och föreställningar som postmodernismen har upprättat för att kunna vidmakthålla sin egen verklighetsuppfattning, som ju i strikt mening är just en ”uppfattning” av verkligheten. Istället tillkännager han den vändning i tiden och inom filosofin som han kallar ”den nya realismen”.

Ferraris menar att han inte har uppfunnit någon ny skola eller -ism. Snarare, hävdar han, har postmodernismen spelat sin roll så länge och väl att den har nått sin ”fulla perversion” och nu står inför en implosion.

Ferraris viktigaste invändning mot postmodernismen gäller dess tanke att verkligheten är socialt konstruerad och oändl...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Ida Andersen

Författare och kulturskribent.

Läs vidare