Religionen formar USA

Billy Graham. FOTO: DAVID MCNEW / GETTY IMAGES

Har ni något minne av ni har hört statsminister Stefan Löfven avsluta någon av sina presskonferenser med ett klart och tydligt: ”Gud välsigne Sverige!”? Nej, tänkte väl det.

Frånvaron av religiösa referenser i svensk politik är lika självklar som närvaron av desamma i amerikansk. I USA förväntas presidenten, som bekant, att avsluta alla sina tal med ett rungande ”God bless America!”.

Det här är utgångspunkten för religionsvetaren Kjell O Lejons bok Från Truman till Trump. Om religionens roll i Vita huset. Lejon skriver inledningsvis om kristendomens betydelse för den process som kulminerade med frigörelsen från det brittiska kungahuset och utropandet av en egen nation. För de första puritanerna blev resan över Atlanten synonym med judarnas uttåg ur Egypten och den nya kontinenten blev således ”Det heliga landet” – Israel. (Att ortsnamn som ”Jerusalem”, ”Hebron”, ”Jericho”, ”Nazareth” och ”Betlehem” förekommer på östkusten är ingen slump.)

Idén om att USA är ett kristet föredöme på jorden – som löper som en röd tråd genom hela den amerikans­ka hi­storien – har sin grund här. Tvåhundra år senare svetsade en väckelsevåg (den första av flera) de tretton kolonierna än närmare varandra, vilket bidrog till revolutionen 1776 och slutet på ”Den babyloniska fångenskapen”. Lejon visar övertygande att grundandet av USA är ett kristet projekt.

Därefter avhandlas USA:s efterkrigspresidenter och vilken roll deras tro haft i deras liv och ämbetsutövning. Lejon beskriver hur det kristna arvet blir än viktigare under kalla kriget som en motvikt till det gudlösa Sovjetunionen. (Nationalmottot ”In God We Trust” införs 1956). Vid varje presidentinstallation är Bibeln uppslagen på ett ställe som skall spegla presidentens livsåskådning, vilket utgör en pusselbit när de olika administrationernas arbete ska uttolkas. Floran av olika samfund är rik: episkopaler, presbyterianer, katoliker, mormoner, kväkare, ”southern baptists” och sjundeadventister är bara några av de inriktningar som nämns. Evangelisten Billy Graham (1918–2018) förtjänar ett eget omnämnande. Han var vän, och ibland till och med nära vän, till samtliga USA:s presidenter från Dwight D Eisenhower till George W Bush.

Sammantaget är Lejons bok viktig för att förstå religionens avgörande roll för den amerikanska självförståel­sen. Känner man inte till detta, kan man inte heller fullt ut förstå USA. Varför boken också borde vara obligatorisk läsning för landets utrikesdeskar.

Erik Thyselius

Medarbetare i Axess.

Mer från Erik Thyselius

Läs vidare