Revolternas dynamik

Denna lika vittfamnande som reduktionistiska utsaga ur Det kommunistiska manifestet var utgångspunkten för en ansenlig mängd historisk forskning både i Sverige och internationellt under 1960- och 1970-talen. Men vissa arbeten som producerades utifrån en strikt marxistisk mall framstår idag som närmast parodiska. Marxistisk exegetik i kombination med en underliggande ambition att historikern skulle verka i revolutionens tjänst gav förutsägbara tolkningar trots intressanta källmaterial.

Några av de mest politiskt övertygade forskarnas verk står sig dock fortfarande. Marxisten Eric Hobsbawms inflytande över internationell 1800-talsforskning kan inte överskattas, och han utgör fortfarande nödvändig läsning för var och en som studerar den perioden.

Få historiker arbetar idag i en ortodox historiematerialistisk tradition. Ist&...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare