Rimlighetens filter

 Nationalekonomisk teori – och inte minst nationalekonomisk praktik sådan den kommer till uttryck i den offentliga debatten – anses av många också lida av en ideologisk bias till förmån för marknadsliberala ekonomisk-politiska projekt.

Dani Rodriks nya bok – Economics Rules har ambitionen att öka nationalekonomernas självförståelse och samtidigt överbrygga klyftorna mellan nationalekonomerna och dess kritiker. Rodrik är verksam vid Harvarduniversitetet och är en av världens ledande forskare inom området utvecklingsekonomi. Hans forskning bygger i regel på tämligen ortodoxa metoder samtidigt som policyslutsatserna ofta har varit oortodoxa. Författaren både risar och rosar nationalekonomin. Han försvarar kärnan i disciplinen, inklusive dess fokus på formaliserad modellanalys, men kritiserar samtidigt det s...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare