Så förändrade vänstern USA

Främst gäller det dock systemet som sådant. Två partier dominerar totalt, och inom varje parti finns en så brokig blandning företrädare att gängse förklaringsmodeller inte alltid är tillämpliga.

Den socialism – eller snarare socialdemokrati – som präglat stora delar av Europas utveckling lyser med sin frånvaro i Washingtons lagstiftande församling. USA är rent av unikt i västvärlden eftersom det i landet aldrig funnits en organiserad socialistisk eller ens socialdemokratisk rörelse som gjort bestående intryck på nationell nivå.

Men, menar historikern Michael Kazin i boken American Dreamers. How the Left Changed a Nation, detta betyder ingalunda att socialistiska, eller snarare radikala, idéer inte har fått fäste i landet och påverkat dess utveckling. Han hävdar tvärtom, vilket ock...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare