Småstater samarbetar över Sundet

Han utgav år 2010 verket Den langevej mod 9. April, som placerade in det tyska angreppet på Norge och Danmark 1940 i ett större historiskt sammanhang. Istället för att fokusera på beslutsfattandet månaderna före det tyska angreppet, börjar Clemmesen redan på 1890-talet. Han visar hur Danmarks läge vid Östersjöutloppen och Norges vid Nordsjön gjorde det oundvikligt att länderna skulle sugas in i den konfrontation mellan Storbritannien och Tyskland som blev skönjbar vid denna tid. Skandinaverna undgick visserligen första världskriget, men med snävare marginaler än någon i samtiden ville förstå, och fortsatte under mellankrigstiden obekymrat sin tidigare neutralitetspolitik, trots att de saknade militära resurser för att backa upp den. När Storbritannien och Tyskland...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Gunnar Åselius

Professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan.

Läs vidare