Social dynamit

En av skolans deviser var att lägga tonvikten på historiens ”longue durée”, ett uttryck myntat av Fernand Braudel. Detta innebär att man har en längre tidsblick som även innefattar sociala, psykologiska och geografiska faktorer. Mer traditionell historieskrivning framhäver betydelsen av fältslag, konflikter mellan kungahus och påvar och föredrar att systematisera det historiska skeendet efter fasta årtal.

Annalesskolans djupare synsätt och dess accentuering av underliggande mekanismer och fokusering på bredare befolkningsskikt har utövat ett stort inflytande på många historiker. Samtidigt har det medfört en upplösning av den rigorösa gränsdragningen. De flesta forskare är till exempel numera eniga om att medeltiden knappast var så primitiv och mörk som vi hittills tagit för givet. Istället för att betrak...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Niklas Anderberg

Fri skribent och konstnär

Läs vidare