Stå upp för bildning

Bildning begynner med boken och de goda förebilderna. Per Wästberg har i ett tal sagt att ”böckerna vänder oss ryggen tills vi rör vid dem”. Kulturen får inte hamna i träda. Vi kan inte bara stirra på bokryggarna, utan måste aktivt tillägna oss den kunskap som finns mellan pärmarna. Bildning är en livslång process som inte bara handlar om att behärska olika ämneskunskaper, utan också om förmågan att kunna använda dessa i rätt sammanhang. En bildad person, vill jag mena, har också en ödmjukhet inför främmande saker, en nyfikenhet på nya ämnen, en strävan efter att utveckla ett logiskt tänkande och en förmåga att kunna leva sig in i andra perspektiv och situationer.

Bildning ska inte sammanblandas med allmänbildning, som dock inte ska underskattas. Allmänbildningen är i s...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Nils Johan Tjärnlund

Vetenskapsjournalist och författare.

Läs vidare