Stad i förändring

Under tidigt 1970-tal upplevde engelska och amerikanska geografer och sociologer ett behov av att skapa en ny term för att beskriva den förändring som skedde i centrala, före detta arbetarkvarter i London, New York och vissa andra större städer. Den engelska sociologen Ruth Glass som myntade begreppet ”gentrification”, härlett från engelskans ”gentry” i betydelsen herrskapsfolk – en term som även återfinns på franska och som på svenska har blivit ”gentrifiering”.

Termen inbegriper två samverkande faktorer. Nedgångna stadsdelar, tidigare arbetar- och industrikvarter med starkt behov av renovering, erbjöd en möjlighet för ett icke köpstarkt men dynamiskt och kreativt samhällsskikt att till överkomligt pris skaffa bostad. Den samhällsgrupp som åsyftas och som kom att sätta sin prägel p&ari...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Ruth Lötmarker

Fri skribent och fd lektor i franska vid Stockholms universitet.

Läs vidare