Staten – är det vi?

Denna artikel driver tre teser om svenskarnas förhållande till staten. Den första är att medborgarna i Sverige har utomordentligt höga förväntningar på vad staten ska göra och att en viktig orsak till detta är att det ligger i demokratins natur att förväntningarna trissas upp; valrörelser bär syn för sägen eftersom löften om förbättringar på olika områden oftast inbegriper ökade åtaganden. I Sverige har Socialdemokraterna också av ideologiska skäl strävat efter att få medborgarna att höja sina anspråk på staten, och partiets unika maktställning i svensk politik kan delvis förklaras av att denna strävan lyckats väl. Den andra tesen är att det sociala kontraktet mellan staten och medborgarna, som med tiden kommit att omfatta allt större åtaganden, innebär att de pol...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Tommy Möller

Professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Läs vidare