Strimmor av hopp

Enligt de flesta sätt att mäta har mänskligheten haft det otroligt bra under det senaste århundradet. I genomsnitt lever människor längre och äter bättre. Den andel av jordens befolkning som lever i fattigdom är lägre än någonsin tidigare. Men naturen har fått betala ett högt pris för att tillhandahålla mat, energi, råvaror och vatten till en växande och alltmer välbärgad befolkning. Idag använder människan åtminstone hälften av all isfri mark, huvudsakligen för jord- och skogsbruk. Förlorade livsmiljöer, överexploatering, nedsmutsning och andra miljökonsekvenser har i snitt fått djurbestånden att minska med mer än hälften sedan 1970. Hundratals fågel- och däggdjursarter har dött ut under de senaste århundradena och betydligt fler är hotade idag.

Men det f...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare