Strindbergs strategier

Han skrev för 30 år sedan en uttömmande doktorsavhandling om Strindbergsfejden; han har givit ut ett flertal böcker med olika infallsvinklar på författaren ifråga; och han var sedan slutet av 1980-talet huvudredaktör för den utgivning av Strindbergs brev som avslutades i början av 2000-talet och som omfattar närmare 9 000 epistlar, utgivna i ett tjugotal volymer.

Tillsammans med formgivaren Bengt Wanselius har Meidal nu givit ut Strindbergs världar, en påkostad coffee table-bok, som dock till skillnad från de flesta andra alster i den genren inte bara rymmer ett fantastiskt bildmaterial utan också en omfattande, akademiskt vederhäftig och spirituellt välformulerad levnadsteckning, där det – föga förvånande - citeras ymnigt ur just Strindbergs brev.

Med en sådan infallsvinkel kommer vi den eldfängde d...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare