Svåra lösningar på enkla problem

Nyligen dömde Skolverket ut de åtta vanligaste programmen mot mobbning (Friends, SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, Skolmedling och StegVis) och konstaterade att insatser som ”kamratstödjare”, ”medling” och schemalagd livskunskap istället tenderar att leda till ökad mobbning. Lärare och elever vittnar om att det blir ”tråkigt, tjatigt och konstgjort, att det känns artificiellt. Och tjatar man så tappar eleverna respekten för frågor som rör just värderingar, menar Skolverket.” (Aktuellt 28/1).

Skolverket rekommenderar istället att varje skola utgår ifrån sina unika förutsättningar. Man lyfter även fram vikten av ”rastvakter, ordningsregler och disciplinåtgärder” vilket får ses som ett stort steg framåt (eller egentligen bakåt, men i positiv bemärkelse), eftersom tendens...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare