Sverige utanför drogdebatten

Nästan varje år har Economist ett tema­nummer där frågan om legalisering av narkotika återkommer. Perspektiven, exemplen och argumentationen skiftar men den bärande linjen är densamma: kriget mot droger är inte över och är blodigare än någonsin.

Även Storbritanniens vice premiär­minister Nick Clegg har i ett antal uppmärksammade uttalanden ställt sig positiv till en förändring av narkotikapolitiken. Det finns ett antal parallella förändringar. Vissa länder har börjat anamma nya behandlingsmetoder för missbrukare, i andra, som Portugal och Tjeckien, har man ett nytt förhållningssätt till innehav och konsumtion av narkotika.

Ett annat perspektivskifte som ägt rum det senaste decenniet är att narkotikapolitiken inte längre enbart betraktas ur ett nationalstatsperspektiv. På sam...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Adam Cwejman

Adam Cwejman är politisk redaktör i Göteborgs-Posten.

Läs vidare