Tankens fristater

Även om den europeiska vurmen att etablera så kallade Institutes for Advanced Studies (IAS) eller Wissenschaftskolleg (Wiko) – det senaste var Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg i Greifswald 2002 – har avtagit, är deras antal världen över närmast oöverskådligt. Urmodern till samtliga dessa institutioner är Institute for Advanced Study vid Princeton universitetet i New Jersey. Denna illustra institution har således fått ett begränsat antal europeiska efterföljare, kanske främst då i Tyskland som ståtar med sex sådana akademiska inrättningar, men avläggare återfinns också i Budapest, Prag, Wassenaar, Uppsala, Nantes, Jerusalem och Stellenbosch.

Det relativt ringa antalet egentliga nyetableringar kan tyckas rimma illa med föreställningen om en närmast inflationär tillväxt av mer eller mindre akademiska forsk...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare