Tekniken är vårt öde

Science fiction sågs under lång tid av många som enkla pojkboksäventyr om utomjordingar och strålpistoler. Men ju längre 1900-talet led, desto mer etablerade sig science fiction-litteraturen som ett kvalificerat forum för diskussion av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, genom pionjärer som Isaac Asimov Arthur C Clarke och Philip K Dick. På universiteten drivs sedan länge forskning kring science fiction, och i kulturdebatter och kulturjournalistik är referenser till ikoniska filmer som Blade Runner, Alien och The Matrix alldeles självklara.

Från 1980-talet och framåt kom science fiction att få en särskild relevans genom informationsteknikens framväxt, och det är en utveckling som noga följts av Svante Lovén, docent i litteraturvetenskap. Han skrev om begrepp som cybernetik och artificial intelligence på svenska kultursidor f&ouml...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Mats Wiklund

Redaktör i Axess.

Läs vidare