Totalitarismens uttolkare

De två mest moderna formerna för politisk regim är den demokratiska å ena sidan och den totalitära å den andra. Hur skall man förstå denna gemensamma modernitet hos två styrelseskick som kan förefalla vara varandras radikala motsatser? Varför framträder de mest fria politiska systemen och de minst fria samtidigt? Varför kom första världskriget – som enligt USA:s president Wilson skulle göra världen säker för demokratin – också att bereda vägen för totalitarismen?

Hannah Arendts stora arbete, Totalitarismens ursprung (Daidalos), som nu har utkommit i svensk översättning av Jim Jakobsson, brottas med den sortens frågor. Arendt (1906–75), tysk-judisk flykting till USA efter Hitlers maktövertagande, lärjunge till Martin Heidegger och Karl Jaspers, fick sitt stora genombrott med The Origins of Totali...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Svante Nordin

Professor emeritus i idé- och lärdomshistoria.

Läs vidare