Unikt sändebud – unikt uppdrag

Heliga stolen är en unik aktör i internationella frågor på mer än ett sätt. Ett rättssubjekt jämbördigt med stater, ackrediterad till de flesta stater i världen, med ett lika stort antal ambassader ackrediterade till Heliga stolen i Rom, är det en statsliknande enhet men inte en stat i den normala betydelsen. Denna aktör är unik eftersom dess historia är unik; påvens och katolska kyrkans säte, under århundraden både det andliga och världsliga maktcentrumet i Europa.

Nuförtiden är dess makt rent andlig, men dess mandat är inte mindre imponerande för det; kyrkan som Kristus grundade med Petrus som den förste påven fortsätter sin mission. För de troende berättar kyrkan sanningen om människan och hennes frälsning; för dem som inte tror spelar påven och hans utrikesrepresentation en viktig rol...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare