Uppfriskande angrepp

Det var illa på femtiotalet; det är värre nu. Så kanske man kan sammanfatta en nyläsning av Richard Hoggarts klassiska studie The Uses of Literacy, först publicerad 1957 i Storbritannien. Hoggart blandar där minnen av sin uppväxt i arbetarklasskvarteren i Leeds med en fullskalig attack på de framväxande massmedierna och deras negativa effekter på befolkningen. Boken väckte stor uppmärksamhet när den kom och hjälpte till att lägga grunden för det sociologiska forskningsfält som kallas cultural studies. Hoggart vände sig mot den ”massunderhållning” som hade ersatt arbetarklassens distinkta kulturtradition. Trots att boken är en produkt av sin tid förmår den fortfarande avtäcka mycket av den krasshet som vilar över samtidens massmediala uttryck.

En av de mest uppfriskande sakerna med Hoggart, som ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Josefin de Gregorio

Författare och kritiker, fil dr i litteraturvetenskap.

Läs vidare