Ur led är tiden

Bland deltagarna finns två av dåtidens intellektuella giganter, filosofen Henri Bergson och fysikern Albert Einstein. De har inte mötts tidigare, men kom att ha med varandra att göra i fler sammanhang senare. Under mötet gör de var sitt diskussionsinlägg. Bergson diskuterar i sitt halvtimmeslånga bidrag hur han som filosof anser att tiden är ett betydligt mera sammansatt fenomen än vad den samtida naturvetenskapen hävdar. Einstein å sin sida är närmast förolämpande kort. Sitt knappa minutlånga inlägg avslutar han med ”Il n’y a donc pas un temps des philosophes”: Det finns inte någon filosofernas tid, bara fysikens tid vid sidan av en psykologisk tid, inget därutöver.

Om deras möte denna kväll, vad det betydde för de båda kontrahenterna med deras olika bakgrund och hur deras idéer­ präglade...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare