Utan forskning ingen utbildning

Själv ett barn av 1960-talets studentexpansion erinrar jag mig hur min gamle rector magnificus Torgny Segerstedt brukade säga att det under hans år som rektor – det skulle så småningom bli hela 23 år – hade skrivits in lika många studenter vid Uppsala universitet som under universitetets hela 500-åriga historia.

Kan kvaliteten upprätthållas i det nya massuniversitetet? Många tvivlar. Dagens doktorander, säger de, är i stort sett som 1950-talets gymnasister. De är till att börja med ungefär lika många, cirka 15 000 – alltså en försvinnande liten, exklusiv elit.

Läser man studentuppsatserna för 50, 60 år sedan, är de bästa av dem fulla av minst lika vittra referenser som dagens inlämningsuppgifter inom universitetets grundutbildning, vartill kommer att man då mötte en betydligt mera k...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare