Utan ordning och reda

I sjuttio år har världen dominerats av en västerländsk liberal ordning. Efter andra världskriget byggde USA och dess partner upp en mångfasetterad ordning med stor räckvidd, organiserad kring ekonomisk öppenhet, multilaterala institutioner, samarbete i säkerhetsfrågor och demokratisk solidaritet. På vägen blev USA denna ordnings ”första medborgare” och ställde upp med hegemoniskt ledarskap där man förankrade allianserna, stabiliserade världsekonomin, främjade samarbete och höll ”den fria världens” värderingar högt. Västeuropa och Japan trädde fram som USA:s främsta partner och knöt sin säkerhet och sin ekonomiska framtid till denna utvidgade liberala ordning. Vid kalla krigets slut spred sig ordningen utåt. Länder i Östasien, Östeuropa och Latinamerika övergick till demokrat...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
G. John Ikenberry

Professor i statsvetenskap vid Princeton University.

Läs vidare