Utanför världsalltet

Bakom denna framgångssaga ligger både experimentella och teoretiska upptäckter. Den förståelse vi har för naturen sammanfattas idag i en uppsättning mycket allmängiltiga teorier för alla dessa skeenden. Dessa teorier är klädda i avancerad matematisk dräkt och stämmer väl med allt noggrannare experiment.

Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd. Det finns till exempel några, kanske marginella, experimentella iakttagelser kring atomens smådelar som inte verkar kunna förklaras med dagens teorier. Frågetecknen finns också kring universums mörka materia – den som finns i galaxerna och vars tyngdkraft gör att galaxerna håller ihop – och dess mörka energi – den som gör att universum utvidgar sig allt snabbare och snabbare. Och de fundamentala frågorna återkommer i ny skepnad: Har de ato...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare