Utbildning utan bildning

På platsen för Krusenbergs herrgård stod på 1600-talet ett barockslott i kalksten. Det blev lågornas rov 1717. Den nuvarande herrgårdsbyggnaden importerades i byggsatsform från Finland i början av 1800-talet av dåvarande ägaren Per Alexander Rudbeck. Numera är Krusenberg - som så många andra svenska slott och herresäten - hotell och konferensanläggning.

Just denna dag har en samling chefer från ett högre svenskt lärosäte samlats på Krusenberg för fortbildning i ledarskap. Som en del i utbildningen håller Kira von Knorring Nordmark från Institutet för Personal- och Företagsutveckling (IPF) vid Uppsala universitet seminarium enligt egenutvecklade konceptet "Mytodrama". von Knorring Nordmark är psykolog och har en lång och skiftande karriär bakom sig. Bland annat har hon arbetat åt polismyndigheten, och även vari...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Lars Anders Johansson

Författare, musiker och journalist.

Läs vidare