Vad vill du?

Fyfan vad vi är bra! Eller är ni verkligen det? FOTO: TT.

Vilka val en människa än träffar i livet tänker vi oss att hon – enkelt eller inte – alltid hade kunnat välja att agera på ett annat sätt. Visserligen har hjärnforskning och genetik under de senaste decennierna kommit att blottlägga de biologiska grunderna för alltmer av det mänskliga beteendet på så väl kollektiv som individuell nivå, men inga av dessa fynd har rubbat antagandet att vi var och en är i besittning av en subjektiv agens som överskrider dessa.

En som emellertid finner detta antagande inte bara felaktigt, utan djupt inhumant, är den amerikanske neurobiologen Robert Sapolsky. Föreställ dig, uppmanar han sin läsare i inledningen av nyutkomna boken&nbs...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Helena Granström

Författare, fil mag i teoretisk fysik och fil lic i matematik.

Läs vidare