Våga vårda värden

Enligt en av förgrundsgestalterna inom den moderna historieforskningen, den tyske professorn Leopold von Ranke, var historieforskningens uppgift varken att sätta sig till doms över dåtiden eller att vara någon vägvisare mot framtiden. Uppgiften var istället uteslutande att fastställa vad som faktiskt har ägt rum eller, med von Rankes egna ord, wie es eigentlich gewesen. För den som vill förstå kulturarvet, vare sig det handlar om ett specifikt svenskt sådant eller ett mer universellt mänskligt, kunde man tro att synsättet mer eller mindre skulle vara en självklarhet. Att kulturarvet således helt enkelt består av de lämningar och traditioner som vi fått oss till arvs från tidigare generationer. Att det är dessa lämningar och traditioner som vi har att förhålla oss till och förvalta åt kommande generationer. Likväl...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Carl Lindstrand

Advokat och civilekonom.

Läs vidare