Vår tids massutmaning

Sanningen är att väldigt många av de rekordmånga asylsökande som kom till Sverige det året ännu bara belastar det statliga mottagningssystemet. Faktum är att Sverige allt sedan 1985 och fram till 2015 har haft, räknat per innevånare, en ungefär fyra gånger så hög asylinvandring som övriga länder i Västeuropa.

Det är dessa ofta nedtryckta faktiska förhållanden som Tino Sanandaji skriver om i sin bok Massutmaning. Ekonomisk politik mot utanförskap & antisocialt beteende, och han gör det bra.

Sanandaji ägnar sig åt nationalekonomisk forskning sedan han för sex år sedan doktorerade i ”public policy” vid University of Chicago, och i närmast Assar Lindbeckiansk anda levererar Sanandaji ett program om 25 punkter för hur migrationspolitiken kan ställas till rätta. Assar L...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Widar Andersson

Chefredaktör och vd i Folkbladet.

Läs vidare