Varför vi har rättigheter

Den stora frågan inom den normativa moral­filosofin har traditionellt varit om det går att ge moralen en universellt giltig grund. Filosofihistorien uppvisar flera havererade försök. Att härleda moralen från Gud vållar fler problem än lösningar. Frågan om Guds existens och giltigheten i profeternas ofta motsägelsefulla budskap är bara början på svårigheterna. Att förankra en universell moral i människans natur är också problematiskt. Den mänskliga naturen är, som vi vet, inte alltigenom god. På ett mer teoretiskt plan har man också alltsedan David Hume ifrågasatt möjligheten att härleda ett ”bör” (moralen) från ett ”är” (människans natur). Att identifiera mänskliga behov är en sak. Att hävda att människor har en rätt att få dem tillgodosedda o...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Per Bauhn

Professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet.

Läs vidare