Värna det fria kunskapssökandets integritet

Redan att fastställa vad ett universitet är medför stora svårigheter. Spåren går historiskt till italiensk medeltid och där bortom till Platons akademi. Utbildning har meddelats och forskning omsider bedrivits vid fakulteter, ursprungligen teologiska, juridiska, medicinska och filosofiska sådana. Idag har de institutioner som ännu kallas universitet fått så många organisationsformer, verksamhetsfält och funktioner att förslaget har rests att de borde byta namn och istället heta multiversitet, alltså multiversity i stället för university, för att använda samma språk som förslagsställaren, Clark Kerr från Kalifornien.

I betraktelser av universitetsideal brukar akademisk frihet och fritt eller förutsättningslöst kunskapssökande åberopas. I verkligheten har universitetet nog så ofta varit infiltre...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Peter Luthersson

Docent i litteraturvetenskap.

Läs vidare