Vem tror du att du är?

Varje individ i ett bestånd har sin unika uppsättning av arvsanlag, vissa av dessa ger sin innehavare större fortplantningsframgång än andra individer, och därigenom ändras beståndets arsenal av anlag alltefter omvärldens förändringar. Då och då splittras ett bestånd, vilket ger förutsättningar för uppkomsten av nya arter anpassade var och en till sin speciella omvärld. Ollonborre, storspigg, gorilla och människa – alla har vi anfäder och anmödrar av annan art än den vi själva nu representerar.

Ingen tvekan kan råda om att fler människor är intresserade av vår egen arts historia och släktskapsrelationer (fylogeni enligt fackjargongen) än av andra arters: Vad för slags varelser var våra föregångare, och hur gick den process till som ledde till Homo sapiens, ...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Staffan Ulfstrand

Professor emeritus i ekologisk zoologi.

Läs vidare