Vetenskapens tredje väg

Under efterkrigstiden fram till början av 1990-talet förekom - såväl i den akademiska världen som i medierna - en intensiv debatt om vetenskapens natur. Diskussionen har avstannat i media, förmodligen på grund av att den sällan tycktes komma någonvart. De motsatta positionerna framstod som fastlåsta. Och den grundläggande frågan är också svår, den har följt filosofin sedan dess begynnelse.

Utvecklas vetenskapen mot allt fler och djupare sanningar om verkligheten? Finns det absolut kunskap? Eller är vetenskapliga kunskaper kulturbundna konstruktioner?

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera

Läs vidare