Vi har aldrig haft mångkultur

Få begreppsdistinktioner är lika betydelsefulla i den samtida politiska debatten som den som skiljer mellan mångkultur som statlig politik – för vilken jag i den här texten reserverar termen multikulturalism – och mångkultur som samhällelig erfarenhet – som jag här benämner som mångkultur. Medan det mångkulturella är töjbart och tidlöst är multikulturalismen tidsbunden och fångar de idéer om relationen mellan identitet, politik och kultur som vid skiftet mellan 1960- och 1970-talen fick fäste hos en bred politisk elit i ett dussintal västländer.

Multikulturalismen så som den formulerades i politiska åtgärder – specifikt erkännande av och särskilda rättigheter för kulturellt definierade minoritetsgrupper – har visserligen haft ett svagt opinionsstöd och bara genomförts i begränsad omfattni...

Den här innehållet är en del av Axess+.

Bli prenumerant för att få åtkomst nu!

Prenumerera
Andreas Johansson Heinö

Förlagschef på Timbro förlag.

Läs vidare