Svenskt rekord i svag energipolitik

Foto: Vattenfall

Veckan började med svenskt säsongsrekord. Aldrig tidigare denna vinter har behovet av eleffekt varit så högt som på måndagsmorgonen den 1 februari 2021. Men Svenska kraftnät tror inte att rekordet ska stå sig så länge. Redan på fredag, då det spås bli en köldknäpp, kan vi nå upp till en ny efterfrågetopp, enligt uppgifter till Ekot.

Förhoppningsvis kommer denna efterfrågan att matchas av utbudet. Med även ettan i Ringhals tagen ur drift kan det bli kämpigt, men med import från polska kolkraftverk och med oljeverket i Karlshamn som back up borde det nog kunna ordna sig. I alla fall den här gången.

En topp i efterfrågan kan hanteras, förutsatt att den inte blir alltför hög, men riktiga trubbel med elförsörjningen är inget problem vi riskerar att möta i en avlägsen framtid. De är redan här. Företag drabbas av produktionsbortfall till följd av elavbrott; företag avstår från investeringar eftersom de inte kan få garantier om pålitliga leveranser; hushåll blir utan ström. 2018 skedde det mer än dygnslånga elavbrott i över hälften av Sveriges kommuner.

Hur detta rimmar med planerna på snabbt ökad svensk elanvändning är inte lätt att se. Var ska ägarna till den nya fordonsflottan hitta el att ladda med? Varifrån ska den tunga industrin få el till sina nya, fossilfria men elslukande processer? Hur ska landet klara ny produktion av stabil baskraft och bygga nya ledningar för överföring samtidigt som tillståndsprocesserna kan ta ett decennium i anspråk?

Många frågor. Få bra svar. Man undrar var i energipolitiken den där långsiktigheten och det där ansvarstagandet, som vänner av förstatliganden så gärna åberopar, egentligen befinner sig. Varför har man inte satsat mer på stamnätet? Varför stänger man kärnkraftverk och slösar väldiga summor på subventioner av naturförstörande vindkraftsanläggningar?

Det är svårt att värja sig mot slutsatsen att de styrande tappat intresset för sin del av samhällsbygget och i stället fokuserar helt på snabbt poängplockande och att hålla sig kvar vid makten genom att hålla verklighetsfrämmande samarbetspartner nöjda.

För det är inte bara elförsörjningen som brister. I den färska rapporten ”Sverige behöver renoveras” går teknikkonsulterna WSP igenom läget för stora delar av vår offentliga infrastruktur. Vatten och avlopp verkar vara ett annat stort sorgebarn, som lider av bristande underhåll. Att hålla 10 000 mil avloppsrör i gott skick är en mäktig uppgift, men det blir också mäkta tråkigt när de inte fungerar.

Även vägnätet behöver högre ambitioner. Jag vet att ett sådant påpekande riskerar att få justitieministern att ge sig ut på Twitter och tala om vilka andra som höll på med vägbyggen, men det behöver bli sagt.

Liksom detta. Till er som fått förtroendet att sköta den svenska staten: ta ert ansvar och sätt i gång.

OBS! Texten ändrad må 1 feb kl 18:17. Morgonens efterfrågan var inte den högsta någonsin utan den högsta denna säsong.

PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare