Allt lägre i tak i svenska klassrum

 

Den svenska skolan ska bland annat ”fostra goda samhällsmedborgare”. Där innefattas kunskapen om vårt fria och demokratiska samhälle. Yttrandefriheten är en hörnsten som skolan inte ska kompromissa med, trots det görs detta allt mer.

Obekväma frågor och ämnen väljs bort för att en högljudd grupp kräver det. Det kan handla om att vissa böcker ska plockas bort från skolbiblioteket, eller att elever ska varnas genom så kallade trigger warnings om att ”obekväma” frågor och ord kan förekomma i undervisningen.

Det senaste exemplet på detta är SVT Nyheters rapportering om att en gymnasieelev blev ombedd att inte genomföra ett tal med titeln ”Israel-Palestinakonflikten, för Israel”. Anledningen var att ämnet upprörde flera andra elever. I denna situation hade läraren ett val att göra, stödja den elev som ville prata om en fråga som var viktig för henne eller ställa sig bakom dem som ville tysta henne. Läraren valde det senare.

Att lärare ger vika för att undvika jobbiga diskussioner är i klassrummet inte ovanligt och speglar vår samtid. Lärarna har tappat ledarskapet i klassrummet och rektorerna står inte alltid upp för sina lärare. Resultatet blir att de svaga och utsatta i skolan riskerar att hamna i kläm när andra agendor än läroplanen får härska. I förlängningen undergräver det skolans uppgift att skola goda samhällsmedborgare, när yttrandefriheten åsidosätts.

Frågan alla borde ställa sig är vad för samhälle som kommer att skapas om tystandet blir det primära verktyget som framtidens generationer väljer att ta till när svåra och ”obekväma” frågor ska behandlas? Att försöka bygga ett samhälle utan en öppen och tillåtande samhällsdebatt har prövats tidigare. Låt oss inte hamna där igen.

Läs vidare