Är socialdemokratins realos tillräckligt starka för att rädda migrationspolitiken?

 
Dags för S att välja väg. 
 
Enligt TT finns nu ett fullskaligt utkast till ny svensk migrationspolitik. Det är en tjänstemannaprodukt från den migrationspolitiska kommitténs kansli och det ska nu ligga till grund för partiernas överläggningar. Alltsamman är tänkt att vara klart till mitten av augusti.
 
Ämbetsmännen verkar ha en betydligt mer klarsynt blick för läge och behov än flera av partierna. Vem vet, de kanske har tagit reda på hur det ligger till med utanförskap, sociala problem och tryck på socialtjänst, skola och polis och utgått från verkligheten i stället för de fromma förhoppningar som annars fått prägla så mycket av svensk migrationspolitik?
 
De kanske rentav har hunnit läsa Johan Eklund & Johan P Larssons studie ”När blir utrikes födda självförsörjande?” (pdf) och fått svart på vitt om att anknytningen till arbetsmarknaden i stora invandrargrupper är ännu sämre än man tidigare antagit. Det tar till exempel inte 4-5 år utan 12-13 år för hälften av de utrikesfödda att uppnå den låga nettolönen 12 600 kronor i månaden. ”År 2016 var drygt 600 000 utrikes födda i arbetsför ålder inte självförsörjande”, konstaterar författarna. Man kan bara gissa hur det ser ut i dag efter ytterligare flera år av omfattande invandring. Varsel och uppsägningar i Covid 19-pandemins spår lägger förstås sten på börda.
 
En ny migrationspolitik är bara ett av flera verktyg som behövs för att hantera situationen. Offensiv näringspolitik, skärpt fokus på lag och ordning samt en skolpolitik med glasklart fokus på arbetsro och kunskap har central betydelse. Men det är migrationspolitiken som kan begränsa inflödet och ge den övriga politiken and- och rådrum.
 
Det har uppenbarligen ämbetsmännen insett. Deras förslag innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blir norm, att det ska krävas språk- och samhällskunskap för medborgarskap, att den som vill ta hit anhöriga ska kunna försörja dem själv och att riksdagen ska sätta ett ”riktvärde” för hur stor asylinvandringen ska vara. Med mera. Jag ser däremot inget om att sätta stopp för den sk spårväxlingen mellan arbetskraftsinvandring och att söka asyl; det borde definitivt vara med. En lista med säkra länder likaså.
 
V och MP är djupt missnöjda, vilket även i denna fråga är ett gott tecken. Men det är ingalunda självklart att slutresultatet blir bra. KD och L tycks ha nyktrat till och C håller oväntat låg profil men ytterst beror utgången på hur Socialdemokraterna ställer sig. Man får verkligen hoppas att de vardagspolitiska realos som ännu finns kvar i rörelsen kan hålla sidoorganisationernas alla övertända fundis i schack. Det finns ytterst litet utrymme för kompromisser. Om vänsterpartierna försöker distansera sig från tjänstemannaförslaget och vägrar annat än att landa någonstans på halva vägen har oppositionen inget annat val än att kliva av och frågan blir en huvudsak i nästa valrörelse. Det är inget attraktivt scenario vare sig politiskt, ekonomiskt eller socialt.
PJ Anders Linder

VD och chefredaktör i Axess. 

Läs vidare