Återuppta SR:s ryska sändningar

Under 49 år sände Sveriges Radio ryskspråkiga nyheter till en publik i de tidigare sovjetrepublikerna. Tyvärr valde man att avveckla dem 2016. På förekommen anledning bör de skyndsamt återstartas.

Verklighetsbilden är avgörande i krig. Det är därför inte konstigt att Vladimir Putin mobiliserat hela sin propagandaapparat för att föra ut Kremls världsbild. Tillgången till fria medier var ytterst begränsad under sovjettiden. Människorna hölls i schack genom statlig repression och ovetskap om verkligheten. Likheterna mellan då och nu blir tyvärr hela tiden större.

Även om dagens ryssar har tillgång till mer information än tidigare generationer blir det allt svårare för dem att få en rimlig uppfattning om vad som händer i takt med att de få fria medierna sätts ur spel. 

Att SR 2016 ansåg att det inte längre låg i deras uppdrag att föra ut en oberoende nyhetsbild till rysktalande personer är en del av hela den dystra utveckling som spelat förtryckarna i händerna. Givetvis är det önskvärt att de belarusiska och ryska folken får tillgång till andra än statliga nyhetskällor nu under rådande krig. 

Om inte SR-ledningen själv tar initiativet bör det snabbt komma en tydlig signal från de politiskt ansvariga.

Marcus Nilsen

Medarbetare i Axess.

Läs vidare