Bostadssökande och snart också kriminell

I en proposition till riksdagen vill regeringen kriminalisera köp av hyreskontrakt. Sedan tidigare har själva försäljningen varit olaglig. Skillnaden, som riksdagen ser ut att rösta igenom, är att både köpare och säljare riskerar fängelse. Upp till 4 år kan ett kontraktköp kosta dig i framtiden. Men är verkligen en kriminalisering rätt väg att gå? Våra fängelser är redan överfulla. Vore det då inte bättre att tillåta och reglera handeln med hyreskontrakt?

Att komma in i hyresbeståndet med hjälp av pengar ses som fult. Så pass fult att det snart också blir olagligt. Den enda accepterade vägen är alltså att stå i bostadskön. Länge.

Även om du har råd att köpa ett kontrakt för exempelvis 200 000 kr så ska du inte få göra det. Samtidigt vet vi att det inte finns några pengar i hyresmarknaden idag. Det är också därför det byggs väldigt få nya hyresrätter.

Den nya lagen kommer inte att hjälpa någon, utan slår istället hårt mot den som redan är i en utsatt situation. En organiserad handel med hyreskontrakt skulle låta våra medborgare göra rätt för sig och dessutom minska på svarta affärer. Det skulle även ge dessa hyresgäster en starkare ställning gentemot hyresvärden som de köpt kontraktet av. Fastighetsägaren å sin sida får vita pengar in i verksamheten som kan ge ett nödvändigt tillskott för underhåll och nybyggnation.

En tillåten och reglerad marknad skulle, beroende på hur den utformas, inte heller gå i klinch med att fortsätta ha bostadsköer. Det går faktiskt att ha olika spår inom hyresmarknaden.

Det hade därför varit bättre om dagens proposition hade handlat om att tillsätta en utredning om hur en vit marknad för hyresavtal skulle kunna fungera. Nu handlar den istället om att sätta bostadslösa bakom lås och bom. Var det någon som sa DDR?

Läs vidare